Dokumenty do wyceny

Poniżej przedstawiona jest lista niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia wyceny nieruchomości.

Na życzenie klienta dokumenty mogą być także przygotowane przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Działka niezabudowana

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • kopia mapy zasadniczej
 • decyzja o WZ bądź wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokal mieszkalny

 • wypis z kartoteki lokali/rejestru lokali,
 • kopia mapy ewidencyjnej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • zaświadczenie o prawie do lokalu
 • kopia mapy ewidencyjnej

Dom jednorodzinny

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • kopia mapy zasadniczej
 • projekt budowlany
 • decyzja o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jeśli była wymagana
 • decyzja o WZ bądź wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inne nieruchomości

 • lista dokumentów ustalana z Rzeczoznawcą Majątkowym

Dokumenty udostępniane są w Starostwie Powiatowym bądź Urzędzie Miasta, w zależności od konkretnej pozycji.