Cele wyceny - lista bankowa

Nasi Rzeczoznawcy Majątkowy wykonują wyceny nieruchomości dla wszystkich celów, w szczególności:

 • zabezpieczenia wierzytelności - jesteśmy na liście bankowej ZBP,
 • podstawy ceny sprzedaży,
 • ustalenia wartości aportu,
 • podziału majątku,
 • zniesienia współwłasności,
 • opłaty adiacenckiej,
 • opłaty planistycznej,
 • celów odszkodowawczych,
 • celów podatkowych
 • aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • itd.